Vertrouwen vormt de basis bij de spiritueel coach.

Als Spiritueel coach heb ik een geheimhoudingsplicht. Het fundament van therapie is immers dat je vrijuit moet kunnen praten, anders heeft het geen zin. Je moet er daarom op kunnen vertrouwen dat jouw informatie tussen ons blijft. Het beroepsgeheim van mij als  coach, werkt hetzelfde als het medisch beroepsgeheim van de arts. Er zijn een paar situaties waarin ik mijn geheimhoudingsplicht mag, moet of kan doorbreken. Tevens zijn er een aantal situaties denkbaar waarin het ook voor de cliënt zelf handig is dat ik als coach overleg met derden, zoals andere hulpverleners of familieleden.


Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:


  1. zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens, ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
  2. Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
  3. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


Zijn er situaties waarin de geheimhoudingsplicht doorbroken mag worden?
Soms mag, moet of kan een Spiritueel coach zijn beroepsgeheim doorbreken. De wet heeft geregeld dat er vier mogelijkheden zijn om de geheimhoudingsplicht te doorbreken:


  1. Als er toestemming is van de cliënt, bijvoorbeeld om een rapportage te versturen naar de huisarts of een andere verwijzer. Of om een familielid bij de behandeling te betrekken;
  2. Als er een meldplicht is vanwege een wettelijke bepaling. Dit zijn uitzonderingssituaties. Bijvoorbeeld bij het overlijden van een minderjarige of bij twijfel over een natuurlijke dood, maar ook bij het optreden van sommige infectieziekten;
  3. Bij een conflict van plichten. Dat betekent dat de Spiritueel coach weet dat hij geheimhoudingsplicht heeft, maar zich tegelijkertijd moreel verplicht voelt informatie aan derden te verschaffen. Bijvoorbeeld omdat er anders een gevaarlijke situatie ontstaat voor zichzelf, de cliënt of een ander. Daarbij kun je denken aan een cliënt die vertelt dat hij een moord gaat plegen of dat hij zijn ex-vrouw gaat aanvallen. Die inschatting moet altijd zorgvuldig worden gemaakt en mag nog steeds niet achter de rug van de cliënt om gaan;
  4. Als er een meldplicht is, bijvoorbeeld bij een vermoeden van kindermishandeling. De Spiritueel coach moet ook dan eerst altijd proberen de situatie te bespreken met de ouders en toestemming te krijgen voor de melding.


Hoe zit het met geheimhouding tegenover familieleden?
Soms willen mensen contact met de Spiritueel coach van hun partner, familielid of goede vriend. Meestal vanuit goede bedoelingen. Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen en willen dat graag delen, zodat er in de behandeling iets mee kan gebeuren. Of ze willen van de coach weten wat zijn visie is op de problemen en hoe de behandeling loopt.
Dit mag helaas niet. Jouw familielid heeft als cliënt recht op privacy en de Spiritueel coach heeft geheimhoudingsplicht.  Wil je graag betrokken zijn bij de behandeling, vraag dan toestemming aan degene die in therapie is. Leg uit wat je wil en waarom. Vraag of je een keer mee mag naar een gesprek en vergeet niet te vragen wat daar een goed moment voor is – misschien is dat nog niet het eerstvolgende gesprek. Uiteindelijk kan het ook bevordelijk zijn als er naasten zijn betrokken bij de behandeling.


Geheimhoudingsverklaring kinderen onder de 16 jaar
Hierbij gaat het om een vertrouwensband en een  spreekplicht:
Ik ben als Spiritueel coach gewend aan geheimhouding en in het geval van spirituele zaken ligt dit nog gevoeliger. Indien een kind onder de zestien jaar is is er echter een spreekplicht richting de ouder(s) of voogd. Het is echter wel zo dat ik met het kind een vertrouwensband wil opbouwen waarin zich op zijn of haar gemak voelt en veilig zodat hij/zij mij toelaat hem/haar te helpen. Het delen van informatie kan voor het kind mogelijk voelen als verraad richting ouders als het kind dit niet wilt. Dit zou zeker het geval kunnen zijn wanneer het kind niet betrokken is bij dat de spreekplicht richting ouder(s) / voogd een onderdeel is van de behandeling.


Vertrouwen en eerlijkheid is een belangrijk aspect binnen de coaching. In dat geval zal ik in overleg met het kind alleen die informatie delen die van belang is en relevant is voor bijvoorbeeld de opvoeding.


Toestemmingsformulier
In basis levert de partij die informatie wenst omtrent een cliënt van mij een toestemmingsverklaring aan, waarin de cliënt toestemming geeft welke informatie over de behandeling ik mag delen aan deze partij. Als coach ben ik gebonden aan een geheimhoudingsplicht en wet privacy ter bescherming van mijn cliënten. Bij voorkeur dien ik de vragen van tevoren, schriftelijk te weten.


Mocht dit formulier echter niet voorhanden zijn dan is hieronder een formulier te downloaden die ik als coach/psycholoog mede onderteken na ontvangst ter akkoord.

Download hier het formulier
Toestemmingsformulier-Spiritueel coach.pdf (127.68KB)
Download hier het formulier
Toestemmingsformulier-Spiritueel coach.pdf (127.68KB)